Snøproduksjon på Gausta Skisenter

Snøproduksjon er helt essensielt for de aller fleste skianlegg i landet og det er mange faktorer som påvirker både oppstart og drift av anlegget. 

Snow Conditions01
Snow Conditions02
Snow Conditions03
Snow Conditions04
Snow Conditions05
Snow Conditions06

Raske fakta om snøproduksjon på Gausta Skisenter:

 
  • 19 nedfarter med snøproduksjon
  • Investert over 100 mill. NOK i snøproduksjon på Gausta Skisenter
  • Strømforbruk i fjor: 950 000 kw/t
  • Strømprisene vil ikke påvirke snøproduksjonen for vintersesongen 2022/2023
  • 207 helautomatiske snøkanoner og 30 manuelle kanoner
  • 8 pumper
  • 49 000 kubikk med snø i løpet 24 timer (ved perfekte forhold)
  • Vann pumpes opp fra Kvitåvatn

 

De siste 3 årene har Gausta Skisenter investert over 100 mill. NOK på snøproduksjon av ypperste klasse. For god snøproduksjon er helt avgjørende for en lang skisesong med maksimalt utnyttelse av bakker og heiser i anlegget. Investeringen har gitt Gausta Skisenter snøproduksjon i 17 nedfarter, og sikrer med det nok snø fra sesongstart til sesongslutt, selv med perioder med varmt vær i løpet av vinteren.  

Snøproduksjon er helt essensielt for de aller fleste skianlegg i landet med en trend av varmere vintre, men det er mange faktorer som påvirker både oppstart og drift av anlegget. Snøproduksjon trekker en hel del med strøm og vann. Det må være riktig temperaturer, luftfuktighet og lite vind for å starte anlegget og gi den beste kvaliteten på snøen som kommer ut, og ikke minst hvor snøen havner. Og med et avansert anlegg, kreves det også mange menn i sving for å få maks utbyttet av snøen som pumpes ut. Snøproduksjon er et eget fag, det er det ingen tvil om.

 

Strømforbruk på Gausta 

Gausta Skisenter brukte omlag 950 000 kw/t i fjor med snøproduksjon. I år blir snøproduksjonsanlegget enda mer omfattende, da en av skisenterets lengste og kanskje mest populære bakker, blir koblet opp til resten av det høyteknologiske anlegget. 

I forkant av vintersesong 2022/2023 får vi stadig spørsmål om strømpriser vil påvirke snøproduksjonen og om alle heiser vil være åpne. Vi på Gausta Skisenter kan betrygge alle om at snøproduksjonen og driften av skianlegget vil gå som normalt. Det er lagt til rette for at skisenterets strømavtale med lokal leverandør gjør at vi vil få en forutsigbar vinter som gjør at strømprisen ikke påvirker snøproduksjonen.

Bærekraftig produksjon og drift

Det er ingen hemmelighet at snøproduksjon trekker mye strøm. Det legges derfor ekstra ressurser på å drifte snøproduksjonen på en smart og bærekraftig måte for å få mest mulig effekt av produksjonen. Ytre faktorer som rett temperatur, luftfuktighet, vind og mengde vanntilsig fra fjellvannet det pumpes fra, må ligge stabilt over en periode for at snøproduksjonen forsvarlig kan kjøres.

Det er mange hensyn å ta når vi kjører i gang snøproduksjonen. Produksjonsanlegget er svært kraftig og holder i gang 207 snøkanoner og 8 pumper. Dette betyr at vi må være bevisst på når og hvor mye vi drar i gang anlegget ut i fra vær og forhold. Værprognosene må også være gode for at ikke kunstsnøen smelter bort før vi får dyttet den ut. I tillegg til vær, vind og strøm, kreves det en hel del vann. NVE har gitt Gausta Skisenter konsesjon om å kunne tappe en gitt mengde vann fra Kvitåvatn. Det er en fordel om vi får litt regn i forkant, så det blir mer tilsig til fjellvannet.

Vi håper værforholdene ligger til rette for at vi kan få fullt utbytte av vårt nye snøproduksjonsanlegg, slik at vi får en lang og snøsikker vinter.