Generelle Bestillingsvilkår

Våre vilkår angående bestilling, betaling, endring, avbestilling, forsikring, rettigheter, forpliktelser, forbehold og personvern.

Sist oppdatert: 2024-06-29

Åpenhetsloven

ALMINNELIGE BETINGELSER

Våre vilkår angående bestilling, betaling, endring, avbestilling, forsikring, rettigheter, forpliktelser, forbehold og personvern. Disse generelle vilkårene gjelder for varer og tjenester kjøpt fra Gausta Ski & Resort AS (heretter kalt "Gausta") og andre som inngår avtale med Gausta i henhold til bekreftelsen (gjesten).

 Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Disse bestemmelsene gjelder som bindende kontrakt for varer/tjenester kjøpt via www.gausta.com(booking.gausta.com), www.gaustablikk.no, eller Gausta-appen, via vårt callcenter, direkte fra agent, etc., og for opphold på våre utleieenheter. Bestillingen kan gjelde overnatting, heiskort, aktiviteter og kjøp av andre produkter og tjenester. Eller en kombinasjon av disse.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, SMS, brev, eller lignende.

Ans. arrangør er Gausta Ski & Resort AS, Kvitåvatnvegen 372 3660 Rjukan, Org. nr: 891 680 422.


1. BESTILLING

1.1. Den som bestiller på gausta.com eller Gausta-appen må være fylt 18 år. Dette gjelder for alle varer og/eller tjenester som kan bestilles på gjeldende nettside, unntatt overnatting (j,f § 1.2).

1.2. Ved bestilling av overnatting på www.gausta.com må den som bestiller være minst 20 år. Leietaker/bestiller må være 20 år eller eldre, dette gjelder også for ansvarlig på hytte/leilighet under hele oppholdet. Legitimasjon må fremvises ved innsjekk ved forespørsel. Skulle det vise seg at leietager ikke er 20 år eller eldre vil ikke nøkkel bli levert ut og leiebeløpet vil ikke bli refundert.

1.3. Før man foretar en endelig bestilling, skal man lese og gjøre seg kjent med viktig informasjon om det aktuelle produktet. 

1.4. En bestilling er bindende så snart bestillingen er fullført og et bookingnummer er tildelt gjesten. Etter korrekt gjennomført bestilling skal du få en kvittering på e-post, forutsatt at du har benyttet en korrekt og gyldig e-postadresse. Kvittering vil inneholde alle detaljer ved ditt kjøp. Gjesten skal ta med seg bekreftelsen (trykt eller online) ved ankomst.

1.5. Kontroller bekreftelsen du mottar, slik at denne er i henhold til bestillingen. Det er gjestens ansvar å kontrollere at ankomst- og avreisedato, samt alt annet som er av betydning for bestillingen er korrekt.

Bestillingen er ikke gjennomført og ikke gyldig i følgende tilfeller:

– Bestiller har ikke mottatt e-post med kvittering med bekreftelse/referansenummer. Hvis du ikke har mottatt en bestillingsbekreftelse, må du sjekke spam-mappen din og forsikre deg om at du har brukt en gyldig e-postadresse.

– Kortbetaling avbrytes av ulike årsaker og innbetalingen mislykkes.

– Betalingen gjennomføres ikke fullstendig eller korrekt slik at beløpet ikke blir trukket fra konto.

Er du i tvil om bestillingen er korrekt gjennomført, ta gjerne kontakt med Gausta på telefon +47 35 09 14 22 eller på e-post til booking@gaustablikk.no.

1.6. Min side: Etter en bekreftet bestilling, vil du også motta informasjon via e-post om hvordan du logger inn på “Min side” på gausta.com. Der finner du bestillingsbekreftelsen din og annen informasjon om ditt opphold. Du kan når som helst endre dine personopplysninger ved å logge deg inn på Min side.

1.7. Gausta fraskriver seg ansvaret for feil som gjester gjør hvis de ikke har fulgt våre vilkår. Vilkårene beskytter deg som gjest, overnattingsstedet og selger som distributører.


2. BETALING

2.1. Betaling med kort gjøres ved bestilling. Vi aksepterer Visa og MasterCard for bestilling online. 

– Alle callcenter bookinger forutsetter 10 dagers betalingsfrist. Om du bestiller mindre enn 10 dager før ankomst skal betaling gjøres samme dag som bestilling. Betalingsopplysninger som kontonummer, IBAN og BIC/SWIFT står på bekreftelsen. Angi alltid bookingreferanse ved betaling.

– Ved manglende forhåndsbetaling ved innsjekk, vil vi kreve betaling ved ankomst. Det kan forekomme et ekstra administrasjonsgebyr.


3. AVBESTILLING OG ENDRING

Vilkårene under gjelder for privatpersoner. For grupper/konferanser med flere enn 10 hotellrom eller større grupper på over 20 personer har egne avbestillingsvilkår. Vennligst kontakt vår kurs- og konferanseavdeling på booking@gaustablikk.no.

3.1. For ditt opphold: 

Frist for avbestilling og endring av overnatting og andre produkter kjøpt via www.gausta.com, Gaustablikk Fjellresort, Gausta-appen eller vårt callcenter er 14 døgn (kl.16.00) før ankomstdato. Endring av reisedager, hotell o.l. kan skje mot et administrasjonsgebyr, dersom arrangøren har mulighet til å etterkomme de nye ønsker.

3.2. Ved avbestilling senere enn avbestillingsfristen er gjesten pliktig til å betale 75 % av opphold i den bestilte perioden. Avbrytelse av et bestilt opphold er å anse som avbestilling. Avbestilling 1-3 dager før ankomst belastes 100%. 

3.2.2 Egne avbestillingsregler gjelder for aktiviteter som shuffleboard, leie av padelbane og flytende badstuer. Avbestilling må skje senest 48 timer før booket dato, for å få full refusjon. Avbestilling mindre enn 48 før ankomst belastes 100%. 

3.2.3 Gausta Ski- & Snowboardskole, Gausta Skiutleie og heiskort har avbestillingsfrist 4 dager før booket dato, for å få full refusjon. Avbestilling mindre enn 4 dager før ankomst belastes 100%. 

3.2.4 Bestillinger foretatt etter avbestillingsfristen er dermed bindende. Avbestilling kan gjøres online på “min side” eller skje skriftlig til Gausta: booking@gaustablikk.no. Endring av bestilling skal skje på telefon +47 35 09 14 22 eller på e-post til booking@gaustablikk.no.  

3.3. No-show

Ved uteblivelse (NO-SHOW) er gjesten pliktig til å betale 100 % av bestilt opphold.

3.4. Forsikring

Bestiller er selv ansvarlig for egne, relevante forsikringspremier som gjelder reise og bestiller­/leieforhold. For eksempel reise­ og fritidsforsikring, samt reise og ansvarsforsikring.

3.5. Vilkår for etterbetaling av sesongkort til Gausta Skisenter  

3.5.1. Sesongkortet følger ALFs regelverk: etterbetaling utgår ved driftsstopp* som har vart mer enn en tredjedel av sesongkortets gyldighetstid. Gyldighetstiden på sesongkort gjelder fra Gausta Skisenters sesongstart til sesongslutt. Etterbetaling gjelder for de skidager som ikke har kunnet bli utnyttet under gjenstående delen av sesongen, grunnet driftsstoppet. Antall dager i sesongen beregnes fra skianleggets første ordinære åpningsdag.

*Driftsstopp er stopp som forårsakes av hendelser utenfor driftsledelsens kontroll, som ikke kunne regnes med ved salget eller hvis konsekvensene ikke kunne unngås. Driftsstopp som vind, vær, snøforhold eller utforutsette tekniske problemer inngår ikke.

3.5.2. Sesongkort kan avbestilles i henhold til tidligere avsnitt. Sesongkortets ankomstdato regnes da fra når kortet er aktivert i heisen første gang. Sesongkort som ikke har blitt aktivert kan dermed avbestilles når som helst under sesongen med rett til full tilbakebetaling. Tilbakebetaling etter aktivering av sesongkortet godkjennes ikke, med unntak av de tilfeller der regelverket fra ALF rundt driftsstopp kan benyttes, se paragraf 3.5.1.


4. LEIETAKERS ANSVAR VED OVERNATTING OG ANDRE VILKÅR

4.1. Skader som påføres hotellet, hotellrom, leilighet eller hytte som følge av uaktsom eller forsettlig opptreden er gjestens ansvar. Leietaker plikter å behandle utleieenheten, inventar og utstyr i tilknytning til enheten på en slik måte at ingen skade og unødvendig slitasje oppstår. Skader som leietaker påfører enheten, skal erstattes av leietaker. Ved ødelagt inventar eller utstyr, hærverk/skade eller selvforskyldt utløsning av brannalarm som fører til utrykning vil erstatning bli avkrevd før avreise, eventuelt etterfakturert.

Gausta har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom gjesten eller noen i dennes selskap opptrer forstyrrende og/eller gjør skade på boenheten eller området rundt,samt om boenheten brukes til noe annet enn avtalt formål. I tilfeller der avtalen sies opp, må gjesten med selskap umiddelbart forlate boenheten, uten at leiebeløpet tilbakebetales. Dersom avtalen sies opp umiddelbart som følge av ovennevnte årsaker, debiterer Gausta en omsetningsavgift tilsvarende skaden, imidlertid minst NOK 5000. Gausta forbeholder seg retten til ved en eventuell umiddelbar oppsigelse av avtalen kunne stenge boenheten og fjerne gjestens eiendeler.

4.2. Gjesten plikter å følge ordensregler, skivett-regler, anvisninger og bestemmelser som gjelder for reise og boenhet. Mellom klokken 23.00 og 07.00 plikter gjesten å ta hensyn og holde et lavt støynivå av hensyn til andre gjester. Støy og bråk i utleieenheten som er til sjenanse for våre øvrige gjester vil bli påtalt. Tas påtalen ikke til følge, vil umiddelbar utkastelse kunne bli foretatt. Ved en slik situasjon refunderes ikke leiebeløpet. 

4.3. Utleieenheten må kun bebos av det kontraktsfestede antall personer.

4.4. Rengjøring hytter og leiligheter: 

Gjesten plikter å rengjøre ordentlig i henhold til renholds instruksene før avreise, med mindre annet er avtalt. Dette innebærer at gjesten vasker på benker, tar oppvask og fjerner søppel og tomgods fra boenheten (se eget skriv ved ankomst). Eventuelt leid sengetøy skal tas av og legges ved siden av sengen ved avreise. Husk å lukke alle dører og vinduer. 

Dersom dette ikke blir gjort, eller dersom vårt ettersynspersonell ikke godkjenne ryddingen, debiterer Gausta en avgift på NOK 1500 eller mer, avhengig av størrelsen på boenheten. 

Gjesten kan bestille sluttrengjøring før ankomst. Bestilt eller obligatorisk rengjøring omfatter ikke grovrengjøring inne og ute, oppvask eller tømming av søppel og tomflasker. 

4.5. Sengetøy hytter og leiligheter: Sengetøy og håndklær er inkludert i prisen på hytter og leiligheter, unntatt Kvitåvatn Fjellhytter. For Kvitåvatn Fjellhytter: sengesett og håndklær kan leies på Gaustablikk Fjellresort eller medbringes selv. Bestilling av sengetøy, håndklær og ved bør være lagt til i bookingen senest 2 dager før ankomstdato.

4.6. Strøm er inkludert i prisen. Ved er ikke inkludert og må bestilles separat.

4.7. Husdyr kan kun medbringes på de enheter hvor dette er tillatt, og betaling for dette er avtalt.

4.8. Det er røykeforbud på alle våre hotell, hytter og leiligheter. Vi ber alle våre gjester om å respektere dette.

4.9. Leietaker plikter å følge bestemmelser angående husdyrhold, røyking og bruk av åpen ild. Ved overtredelser vil man bli etterfakturert for kostnadene dette medfører, minimum NOK 1500,-.

4.10. Samtlige nøkler til boenheten skal innleveres ved avreise. Ved manglende innlevering debiteres en avgift fra NOK 2500 for bytte av låser.

4.11. Se forøvrig andre gjeldende regler for hvert enkelte overnattingssted. 


5. INNSJEKK OG UTSJEKK

5.1. Innsjekking skjer på Gaustablikk Fjellresort fra klokken 16.00 på ankomstdagen. Utsjekking er innen klokken 11.00 på avreisedagen, hvis ikke annet er avtalt. Nøkler hentes i resepsjonen ved Gaustablikk Fjellresort om annet ikke er informert. Mer informasjon finner du i bestillingsbekreftelsen, på gausta.com eller i Gausta-appen.

5.2. Heiskort og/eller andre produkter som selges sammen i en pakke med overnattingen hentes ut på skipassautomatene på destinasjonen. Pakker som inneholder store produkter som skiutstyr og sykler utleveres ved ski- og sykkelutleie.


6. VILKÅR FOR HEISKORT

6.1. Når du kjøper heiskort online kan du kjøpe denne med eller uten datamedium, f.eks. keycard. Hvis du kjøper et heiskort med et eksisterende keycard, aktiveres ditt keycard ved første passering i skiheisen. (Se gausta.com under heiskort eller Gausta-appen for informasjon om hvilke heiser det er mulig å aktivere på.) Hvis du har kjøpt et nytt keycard på nettet, kan dette hentes i skipassautomat eller i skiutleie på destinasjonen. 

6.2. Heiskort er personlig og må ikke overdras. 

6.3. Når du kjøper heiskort på Gausta skisenter, forplikter du deg til å følge Alpinvettreglene (se pkt 7). Ved misbruk eller brudd på de alpine løyperegler kan heiskortet deaktiveres uten erstatning.

6.4. Keycard  er obligatorisk til alle typer kort. Barn under 8 år trenger ikke et keycard, og de kan enkelt passere gjennom barneportene ved alle heisene. 

6.5. Ungdom (8-17 år) og senior (65+ år) kjøper heiskort til redusert pris. Se gjeldende prislister på www.gausta.com for prisinformasjon. 

6.6. Angående alder ved kjøp av heiskort: Det er alder ved kjøpstidspunkt som gjelder. For eksempel, om barnet fyller 8 år i januar, kan barnet likevel benytte 0-7 års heiskort hele sesongen om heiskortet er kjøpt før fødselsdato.

6.7. Heiskort gyldig flere dager, må benyttes sammenhengende dager.

6.8. Angående sesongkort:

– Sesongkort gjelder i ordinær åpningstid fra vintersesongens begynnelse til sesongslutt.

– Sesongkortet er personlige og kan ikke overdras til andre. Brukeren skal kunne legitimere at han er rettmessig innehaver av kortet. Kortet skal uoppfordret vises ved kontroll. Overtredelse medfører at kortet deaktiveres. Misbruk av heiskort medfører tilleggsgebyr eller politianmeldelse.

– Tapt heiskort erstattes kun med et nytt kort når personlige data er registrert i forbindelse med kjøp av kortet og kortet lar seg sperre. Anleggseier gis anledning til å ta et administrasjonsgebyr i forbindelse med utstedelsen av nytt kort.

– Uten foto er sesongkortet ugyldig. Det må være mulig å identifisere holderen på kortet (øynene skal være synlige, ingen skibriller eller lignende).

–  Sesongkort kan gi gjesten fordeler og ekstra gode rabatter på andre tjenester og varer på destinasjonen. Disse fordelene og prisene kan endre seg i løpet av sesongen. Se gjeldende spesifikasjon av fordelene på gausta.com.

6.9. Heiskortet er gyldig i hele Gausta Skisenter. Deler av konkurranseløypene kan være forbeholdt konkurranse og trening. Gaustabanen er ikke inkludert i heiskortet og må kjøpes separat.

6.10.1 Returrett på heiskort: Vi forholder oss til Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner (ALF) sine retningslinjer for alpinbransjen. For mer informasjon om refusjon, kontakt Gausta Skisenter skriftlig på hello@gausta.com.

6.10.2 Refusjon ved sykdom eller skade
Ved sykdom eller skade vil kortbrukeren være berettiget til en forholdsmessig refusjon av kortutgiftene for den tid kortet ikke kunne benyttes. Skaden eller sykdommen skal på anmodning dokumenteres gjennom legeerklæring. Skipasset skal tilbakeleveres så raskt som mulig til Gausta Skiutleie.

6.11. Dårlig vær, dårlig føre og/eller tekniske problemer: Kunden må selv vurdere vær og føreforhold ut fra egne skiferdigheter. Dersom du er usikker med hensyn til vær og føre og driftsstatus, følg oppdateringene på åpne bakker og heiser på www.gausta.com og i Gausta-appen, eller ta kontakt med ansatte før du kjøper heiskort. Vær oppmerksom på at vær og forhold kan endre seg raskt, og at informasjon kun er til veiledning. Vennligst merk at ved -20 grader Celsius må vi ta forholdsregler for å vurdere om vi kan holde åpent eller ikke, avhengig av værforholdene.


7. SKISIKKERHET

7.1. Alpinvettreglene: Når du kjøper heiskort på Gausta Skisenter og / eller bruker skianlegget forplikter du deg til å følge Alpinvettreglene, utviklet i samarbeid med Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner, ALF. Overtredelse av skivettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.

 – Det er viktig at du bruker hjelm, viser hensyn til andre ski- og brettkjørere og følger skivettreglene. Det skal være trygt å stå på ski hos oss, og da har vi alle et ansvar for egen kjøring.

 – Ansvar for å unngå skade: Du må forholde deg på en slik måte at du ikke er til fare for deg selv eller andre. Du skal til enhver tid ha nødvendig kontroll på ski- og snowboardutstyret ditt. Du er ansvarlig for å unngå at utstyret gjør skade på personer eller annet materiell.

 – Avpass farten etter forholdene: Du må kjøre kontrollert, avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk

 – Vikeplikt: Den som kommer bakfra (ovenfra) har ansvar for å kjøre på en slik måte at en ikke utsetter andre for kollisjon.

 – Forbikjøring/utforkjøring: Du kan kjøre forbi en annen skiløper eller snowboarder forutsatt at vedkommende får tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser. Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt ved organisert trening.

 – Starte, kjøre inn i eller svinge oppover i nedfarten: Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

 – Stopp i nedfarten. Med mindre det er absolutt nødvendig, skal du unngå å stoppe i nedfarten på trange steder, under heng eller steder med begrenset oversikt. Etter fall på et slikt sted, skal du bevege deg bort så raskt som mulig.

 – Til fots i nedfarten: Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

 – Skistoppere/fangremmer: Skistoppere/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.

 – Respekter skilt og markeringer. For din egen og andres sikkerhet: følg skilting, merking og anvisninger. Kjør aldri i bakker eller områder som er skiltet som lukket – dette kan føre til ulykker, skade på utstyr eller i verste fall livsfare.

 – Det er forbudt å oppholde seg i alpinanlegget utenfor åpningstid. Dette kan medføre livsfare da det pågår anleggsarbeid med snøproduksjon og preparering.

 – Hjelp til ved ulykker: Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia. Hvis gjesten blir skadet i alpinanlegget, kan Skipatrulje kontaktes på +47 41 60 20 30. Ved alvorlig personskade eller ulykke, må du alltid kontakte SOS, tlf. 113.

 – Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare, vis derfor aktsomhet. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen.


8. ANSVAR, PRISER & FORBEHOLD

8.1. Som arrangør har Gausta plikt til å sørge for at gjesten får en skriftlig bekreftelse på sin bestilling og andre nødvendige dokumenter, at det informeres om hvordan betaling skal skje, og hvor nøkkel kan hentes, og at gjesten informeres om andre spørsmål som har betydning for arrangementet, og at arrangementet stemmer med beskrivelsen i bekreftelsen. Gausta har ikke ansvar for løfter som tredjepart kan ha gitt direkte til gjesten uten Gaustas viten, og som Gausta ikke har kjent til eller burde kjenne til (for sikkerhets skyld bør man prøve å få slikt skriftlig).

8.2. Som arrangør står Gausta ansvarlig overfor gjesten for det denne har krav på i henhold til avtalen. Ansvaret gjelder også for de oppgavene som skal gjennomføres av andre enn Gausta. Opplysninger i kataloger, brosjyrer og på hjemmesiden er bindende for Gausta, men kan endres før avtalen inngås dersom det er tatt klart forbehold, og gjesten er tydelig informert om endringen. Gausta tar forbehold om evt. skrivefeil, trykkfeil, publiserings- eller korrekturfeil på nettsider og på annen trykt informasjon om tilbudene som tilbyder formidler.

8.3. Overnattingsstedet forbeholder seg retten til å foreta endringer i prisen som følge av økte kostnader ved innkjøp av varer og tjenester, økt skatter eller andre omstendigheter utenfor overnattingsstedet sin kontroll. Prisendringen skal umiddelbart meddeles gjesten.


9. FORCE MAJEURE

9.1. Gausta og våre underleverandører (inkludert overnattingssteder) står ikke til ansvar for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor anleggets kontroll. Hendelser utenfor Gaustas kontroll, for eksempel streik, lockout, brann, etc. som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtale, gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

9.2. På bakgrunn av hendelser som ligger utenfor overnattingsstedets kontroll, har overnattingsstedet rett til å flytte leietaker til et likeverdig, eller bedre, bosted. Der det er mulig, skal leietaker informeres på forhånd om slike endringer. Slike endringer gir ikke leietaker rett til å unnlate å betale for oppholdet.


10. REKLAMASJONER

10.1. Eventuelle reklamasjoner under oppholdet skal fremsettes overfor utleier på stedet. Ta umiddelbart kontakt, eller senest kl. 10.00 dagen etter ankomst, slik at mangelen/feilen kan rettes med det samme og med minst mulig ulempe for gjesten. Feil som først blir innberettet ved avreise eller senere, vil ikke bli kompensert økonomisk.


11. TVISTELØSNING

11.1. Gjesten bes henvende seg til tilbyder dersom denne har noe å utsette på bestilt arrangement. Dersom gjesten og tilbyder ikke klarer å forhandle seg til enighet skal eventuell tvist vedrørende tidligere inngått avtale løses i lokal rettsinstans.  


12. PERSONVERN

12.1. Ved registrering av personopplysninger samtykker gjesten til at Gausta i egenskap av personopplysningsansvarlig, benytter opplysningene for å gjennomføre Gaustas forpliktelser overfor gjesten. Ved behov kan det være nødvendig å overføre opplysningene til Gaustas samarbeidspartnere, så som forsikringsselskap, hotell, tog-, fly- og busselskap m fl. Gausta benytter gjestens opplysninger for å kunne gi informasjon, tilbud og service rundt gjestens bestilte arrangement via e-post, telefon, sms og utsendelser via post. Gjesten kan også bli kontaktet for markedsføring og markedsundersøkelser. For mer informasjon, se Gaustas personvernpolicy (privacy policy) på www.gausta.com.